Dodáváme keramické komínové vložky o průměrech 140, 160, 180 a 200 mm. Základní komínové vložky se vyrábějí o jednotné délce 330 mm. K těmto základním tvarům se vyrábějí také komínové tvarovky (odbočky) o délce 330 mm s variantami - čistící tvarovka (dvířka) a tvarovka zaústění (spotřebič).

Od roku 1999 se komínové vložky vyrábějí v tenkostěnné variantě se sílou stěny 20mm, též se produkují komínové jímky na odvod kondenzátu ze spodní části komínu, jejichž výrobní průměry jsou shodné se základními tvary.

Od roku 2005 dodáváme lehčené betonové pláště na komíny o rozměrech 380x380x245mm a 320x320x245mm. Všechny komínové vložky jsou certifikovány dle EU norem 1453, 1457.

K betonovým tvárnicím a komínovým vložkám dodáváme nehořlavou minerální plsť. Ke komínům také nabízíme pozinkovaná dvířka s vnitřní izolací, betonovou krycí desku, větrací mřížku či nerezový nástavec na komín.